Categorieën
Evenementen

Samenwerking Iviza

Eind november heeft L&vS een partner overeenkomst gesloten met Iviza. Iviza is een partner netwerk dat voor haar partners, en vanaf heden dus ook voor L&vS, business development en recruitment verzorgd.

Binnen het Iviza ecosysteem zitten een aantal partners die gezamenlijk end-to-end business solutions leveren, gericht op Data Excellence, Cyber & It Security, Cloud & Storage en Business Analytics & -Intelligence vraagstukken. Samen met onze partners kunnen wij u op maat gemaakte oplossingen bieden voor iedere individuele en potentiele verbetering in uw organisatie. Hierbij is L&vS de gewenste partner voor Iviza, om bij het realiseren van de gewenste wijzigingen, de regie in handen te nemen om zo uw ambities gezamenlijk te realiseren.

Categorieën
Evenementen

IPMA seminar: De Projectmanager in het nieuwe ICT tijdperk

De maatschappij staat aan de vooravond van een nieuw ICT tijdperk waarin nieuwe technologieën met een steeds hogere snelheid tot de markt komen. Het kunnen gebruiken en beheersen van al die nieuwe technologieën kan gerust als een uitdaging worden gezien en vergt het uiterste van een onderneming op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Een rol welke bij uitstek hiermee te maken heeft is de project- en programmamanager, verantwoordelijk voor het implementeren van deze nieuwe technologieën.

Tijdens het IPMA seminar 4 november 2014 jongstleden waren de competenties en veranderende werkomgeving van de projectmanager in het ICT tijdperk onderwerp van gesprek. Met 6 presentaties vanuit verschillende invalshoeken werd een beeld geschetst van de bagage die de projectmanager van de toekomst nodig heeft om zijn/haar werk goed blijven uit te voeren. En hoewel het seminar niet de omvang had van het IPMA congres of de IPMA parade was er voor de 100 bezoekers meer dan genoeg stof tot nadenken: Beschikken wij over de competenties benodigd om ook in de toekomst succesvol te zijn?

Met deze post lichten wij 3 presentaties uit om jullie een impressie te geven van de interessante en zeker ook inspirerende presentaties. Daarnaast biedt het ook onze kijk op de rugzak met capabilities die de projectmanager van de toekomst nodig heeft.

Technovision – Ron Tolido, CTO Capgemini Continental Europe

In een inspirerende speech gaf Ron Tolido zijn visie op de veranderingen in IT en hoe deze nieuwe technologieën in de toekomst waarde toevoegen aan een bedrijf. Hij schetste hoe organisaties meer en meer ‘digitalized’ worden en toonde elementen van de TechnoVision welke organisaties kunnen helpen deze transformatie uit te voeren. We leven in een wereld waarin de business bladert in een catalogus en aan de IT afdeling aangeeft welke functies zij willen. We kijken niet langer naar requirements als common language tussen IT en Business maar praten over gestandaardiseerde functies welke al eerder getest en bewezen zijn. Het is een paradigmaverandering en dit verlangt de projectmanager te begrijpen waartoe deze nieuwe technologieën ons in staat stellen en hoe we met SAFE/Agile methodieken met sprints van functie naar functie gaan. Gelijktijdig komen nieuwe methodieken zoals DevOps bovendrijven die de projectmanager helpen in de communicatie en samenwerking tussen de ontwikkeling en het beheer van al deze technologieën. Hij benadrukte dat de projectmanager van de toekomst moet kiezen welke competenties hij ontwikkelt zodat deze aansluiten bij de projecten waar diens interesses liggen; “choose your ground and pick your battles…”

Drie duurzame competenties – John Hermarij, Projectmanagement trainer, consultant en auteur

Daar waar Ron Tolido gedreven door technologische vooruitgang nieuwe eisen stelde aan de projectmanager van de toekomst, gaf John Hermarij in een filosofisch betoog een kijk op de primaire elementen welke een projectmanager, ook in de toekomst, in staat stellen om zijn werk uit te voeren. Een projectmanager moet contingent zijn, ironie hebben en solidair zijn, pas dan zal hij in staat zijn om in een sterk veranderende omgeving sturing te geven aan een project of doel. De projectmanager die contingent is heeft altijd meerdere middelen op zak om eenzelfde doel te bereiken. Hij is voorbereid en weloverwogen zodat in de confrontatie met het nieuwe hij zich aanpast aan de situatie om tot de juiste oplossing te komen. Maar in die weg naar de juiste oplossing is enige twijfel aan diens eigen kunnen nodig om kritisch te blijven. Juist dan sta je immers open voor nieuwe zaken en herken je elementen van waarde die eerder verborgen waren gebleven. Als laatste moet de projectmanager solidair zijn, om samen met de stakeholders het doel te bereiken. Waarde wordt toegevoegd over de gehele keten en niet alleen in het project of de context daaromheen. John stelt dan ook dat de sector een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft om dit te realiseren door samen te werken. Niet langer de vuile was buiten te hangen maar dit aan te pakken en herhaling van fouten te voorkomen door deze aanpak te delen.

Nieuwe technologie, nieuwe rollen? – Paul Nijenhuis, Manager CGIM, Philips

De laatste presentatie die wij willen toelichten is deze van Paul Nijenhuis. Hij bood een kijkje in de keuken van Philips, een organisatie die de klassieke projectmanagement rol enkel nog voor niet ICT gerelateerde projecten toepast. In haar organisatie hanteert Philips het Scaled Agile Framework (SAFe) en SCRUM teams van 20-30 man met een vast budget voor een jaar. De methode stelt hen in staat om focus te houden op het managen van de stakeholders ipv een sterke focus op de technologie welke zij in het verleden heeft gehad. Het zijn multidisciplinaire teams welke worden aangestuurd door een scrum master met altijd een product owner in het team die daadwerkelijk uit de business organisatie komt.

Wie is de projectmanager van de toekomst?

Hoewel de projectmanager van de toekomst niet eenduidig te omschrijven is ontstaat wel een beeld van de competenties die de projectmanager in de toekomst nodig zal hebben. Er is een divers palet aan capabilities en skills nodig om aan te kunnen passen naar de nieuwe situaties waarin we terecht komen. Een kritische houding en enige zelfreflectie helpt enorm om te herkennen wanneer bepaalde elementen uit de rugzak van de projectmanager moeten worden gebruikt. We zijn echter geen duizendpoten en kunnen niet álle materie en technologieën eigen maken. Dit onderschrijft het belang van inzicht in de competenties en de focus op de sector of vakgebied waarin de projectmanager in de toekomst actief wil zijn.

 

Anton Bosker is projectmanager in de financiële dienstverlening.

Roel Hakvoort is projectmanager in de energiesector.