Categorieën
Ervaring

L&vS @ Sectorrelease 2015

Net als de afgelopen jaren is ook eind 2015 weer een Sectorrelease* in de landelijke energiesector live gegaan. Het afgelopen jaar is bij verschillende marktpartijen (netbeheerders, leveranciers, meetbedrijven en programma verantwoordelijken) hard gewerkt aan het project Sectorrelease 2015 en in het weekend van 21 november is deze release dan ook met de hele sector succesvol live gegaan!

Dit jaar bestond de scope van het project voornamelijk uit:

 • Het upgraden van het xml berichtenverkeer naar de nieuwe XML2013 standaard;
 • het introduceren van een nieuw type aansluiting, de zuivere terugleveraansluiting, waar enkel teruglevering op plaats vindt;
 • het opnemen en communiceren van alle telwerken van slimme meters;
 • de introductie van een nieuw centraal contactpersonen register;
 • een aanscherping van het meterstanden disputenproces welke tussen netbeheerders en leveranciers loopt.

L&vS is bij verschillende marktpartijen betrokken geweest bij de succesvolle implementatie van de sectorrelease in de vorm van project- en programmamanagers. Daarnaast vertegenwoordigd L&vS één van de grote marktpartijen in de overkoepelende Stuurgroep Sectorrelease bij NEDU.

 

* Een Sectorrelease bestaat uit sector brede wijzigingen, welke het gevolg zijn van afspraken die de sector zelf maakt om kostenefficiënter te kunnen werken, of zijn opgelegd door de ACM of MinEZ in veranderde wet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden vastgelegd in zogenaamde issues, waarin issue commissies op hoofdlijnen de oplossing voor de gehele sector uitwerken. In deze commissies zit vertegenwoordiging van alle marktrollen. Uiteindelijk worden deze issues door de ALV NEDU geaccordeerd en aan een Sectorrelease toegewezen. Aanpassingen aan de marktprocessen moeten gecoördineerd uitgevoerd, gezamenlijk getest en tegelijkertijd live gebracht worden, daar een issue vaak meerdere marktrollen raakt. Alleen op deze manier blijven deze marktprocessen lopen.

Categorieën
Ervaring

Sectorrelease 2014 is live!

In de energiesector worden jaarlijks bepaalde sector brede wijzigingen en marktafspraken gerealiseerd middels een sectorrelease. Deze wijzigingen zijn meestal het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en moeten in afstemming met alle marktpartijen in de Nederlandse energiesector afgestemd en live gebracht worden. De wijzigingen hebben impact op de verschillende marktpartijen maar daarnaast lopen in de sector ook automatische processen waarbij data uitgewisseld wordt, bijvoorbeeld meterstanden die van een leverancier naar een netbeheerder verstuurd dienen te worden. Aanpassingen aan deze processen moeten gecoördineerd uitgevoerd en gezamenlijk getest worden. Daarnaast moeten ook alle partijen klaar zijn met het doorvoeren van de aanpassingen alvorens deze in afstemming naar productie gebracht kunnen worden. Alleen op deze manier blijven deze marktprocessen lopen.

De afgelopen maanden is bij verschillende marktpartijen hard gewerkt aan het project Sectorrelease 2014 en in het weekend van 22 november is deze release succesvol live gegaan zowel centraal als decentraal!

Een belangrijk onderdeel van deze sectorrelease is een wijziging van de berekening van het administratieve gasverbruik van consumenten. Zij krijgen een lager verbruik toeberekend, doordat in de verbruiksberekening ten gunste van de consument aanpassingen zijn gemaakt in de basis druk en temperatuur. Daarnaast wordt de hoogteligging boven NAP van het postcode gebied van de betreffende aansluiting meegenomen in de berekening. Deze nieuwe functionaliteit zal pas op 1 januari volledig in gebruik genomen worden. Hiervoor is nog een massale data update nodig welke tussen Kerst en Oud & Nieuw plaats zal vinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

L&vS is bij verschillende marktpartijen betrokken bij de succesvolle implementatie van de sectorrelease in de vorm van project- en programmamanagers.

 

Categorieën
Ervaring

Met een knipoog: de zeven eigenschappen van ineffectieve projectmanagers (vrij naar Covey)

Onder het motto “effectiever kunnen we het niet maken, maar wel veel leuker” een aantal eigenschappen die u helpen de overtreffende trap van ineffectief (of incompetent) projectmanagement te bereiken. Misschien herkent u punten. Of bij die leuke collega…

 1.  “Een goede projectmanager is lui” hoorde u laatst iemand zeggen. Hoe meer hoe beter, dus u doet helemáal niets meer. U heeft een nieuwe standaard voor passiviteit gezet. U heeft de overtreffende trap van loslaten gevonden. U bent een “verlicht” projectmanager, u wacht af wat het universum voor u in petto heeft.
 2. Het doelgericht streven naar resultaten impliceert dat het “Nu” niet goed is. En uw favoriete projectmanagementgoeroe Eckart Tolle benadrukt nu juist “de kracht van het nu”. Het is al goed zoals het is. Dus die resultaten, ach die komen wel. Ooit. Of niet. En SMART staat toch vooral voor “Spannend, Mooi, Anders, Razendknap en Tot-Ooit”.
 3. Ontwijk iedereen, maar vooral uw opdrachtgever en uw team. U wilt immers al die hardwerkende mensen niet tot last zijn. Bovendien kan u zo ook niets worden gevraagd. “Managen van verwachtingen” heeft u al lang onder de knie. U belooft nooit iets en men verwacht ook niets (meer) van u.
 4. Rapportages: hoe gedetailleerde hoe beter. Data gaat boven informatie. Verberg u achter uw laptop, installeer de nieuwste versie van uw favoriete planningstool en spreadsheet en zet een uitgebreide beheersomgeving op voor uw project. U zit immers aan de knoppen, en dat neemt u letterlijk. U zult ze eens laten zien dat u een mooi managementdashboard kunt maken. Hoe groter hoe beter. U kunt al op drie cijfers achter de comma uitrekenen hoe lang een medewerker met een taak bezig zou moeten zijn. En u streeft naar een nauwkeurigheid van vier cijfers. Dat die medewerker zelf al lang wat anders is gaan doen was u even ontschoten. Maar uw rapportage ziet er gelikt uit en daar gaat het om.
 5. Als u een ding geleerd heeft over communicatie dan is het dat communicatie gaat over zenden. En zenden kunt u als de beste. Mooie rapporten, geestdodend presentaties, u draait er uw hand niet voor om. Dat moderne nieuwlichters beweren dat communicatie tweerichtingsverkeer is en dat er ook zoiets bestaat als ‘luisteren’ en ‘signalen’ oppikken is natuurlijk flauwekul. Ze moeten vooral gewoon beter luisteren. Naar u, dat spreekt voor zich.
 6.  Niet ontwikkelen maar inwikkelen. Ingewikkeld is het beste. Ontwikkelen is voor foto’s en derde wereld landen. Niet voor u. Wat nou vakliteratuur bijhouden. Er is toch niets nieuws onder de zon. Uw meeste recente Projectmanagementboek is “Hoe ik mijn eerste piramide bouwde” geschreven door Toetanchamon. Softskills daar doet u natuurlijk helemaal niet aan. Uw managementstijl hebt u overgenomen van A.N.G. StHaas en die voldoet nog prima.
 7. Voorkoppelen, terugkoppelen, nakoppelen. U gelooft het allemaal wel. U bent allang ‘ontkoppelt’ ofwel ‘afgehaakt’. Uw stijl is PbWA: “Projectmanagement by Walking Away”

Bron: http://www.ises.nl/met-een-knipoog-de-zeven-eigenschappen-van-ineffectieve-projectmanagers-vrij-naar-covey

 

 

 

Categorieën
Ervaring

Project Management Talent Shortage Is Coming!

There is a global talent shortage for experience project managers, are you prepared?

The Project Management Institute (PMI) released an article outlining the looming talent shortage facing project management over the coming years, forecasting the shortage to reach critical levels by 2016. Th widening gap of project management skills will directly put at risk over $4.5 Trillion globally by 2016.

This is especially true for senior level project managers, with over 48% of respondents report that it is very difficult to find senior talent, and 89.4% report that it is very difficult or somewhat difficult, according to the ESI Annual Survey Report.

The cause of these skills shortages are due to a few key factors:

 • Senior Project Managers are retiring at an increasing rate with over 60% of PMI members now over the age of 40 with an forecast 30% leaving the workforce by 2018.
 • Projects are becoming increasingly more complex
 • Junior Project Managers are not being skilled up as fast as expected
 • New Project Managers are expected to reach competence in a much shorter time frame than their predecessors, which acquired knowledge over decades

Keys Tips To Overcome The Talent Shortage In Your Business

 • Give Project Management a voice right through the organising, from the ground to the Board. Lets bring in the CPO (Chief Project Officer)
 • Develop a culture of mentoring and training (it takes years to develop a great project manager, so start as early as possible)
 • Provide talented project managers with interesting projects to keep them engaged, variety in projects build skills and engagement, don’t pigeon hole project managers into 1 category of project.
 • Educate & train project managers to best practice standards
 • Join and encourage commitment to project management associations such as the AIPM, IPMA and PMI.
 • Strategically partner with project management consulting firms to outsource project management
 • Consider a virtual workforce, with the increasing connected world, project managers can be as effective working remotely as an office bound project manager.
 • Use project management software to improve collaboration and project team efficiency

(Source: Chris O’Halloran, a Project Director and blogger at Grapple.pm)