• Programma: Grootschalig en langdurig (1,5 jaar) veranderingstraject van systeem- en organisatie wijzigingen om marktrol leverancier en netbeheerder te ontvlechten binnen Eneco en Stedin, Rotterdam

  • Rolbeschrijving: Binnen dit programma heeft L&vS de rol van Programmamanager uitgevoerd, hierbij verantwoordelijk voor de aanpak, planning en uitvoering/aansturing van alle teams (ontwerp, processen/werkinstructies, FTE-impact, gebruikerstesten, train de trainer, business implementatie, software aanpassingen, datamanipulaties en transitie). Daarnaast heeft L&vS ook o.a. de rol ingevuld van projectmanager van de deelprojecten business implementatie en IT systeem wijzigingen.

     

  • Resultaat: Succesvolle uitvoering van dit grootschalige veranderingstraject van de grootschalige systeem- en organisatie wijzigingen waarbij dit gefaseerd in 3 releases binnen de Eneco en Stedin organisatie is geïmplementeerd. Door het scheppen van de juiste randvoorwaarden (o.a. goede programmastructuur) binnen beide organisaties om een dergelijk groot traject te laten slagen is het gelukt om dit binnen tijd en budget te realiseren.