Programmamanagement

Programmamanagement is bij uitstek geschikt voor het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie. Het gaat daarbij om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke aansluiting is met de strategie van het bedrijf. De vele lijnactiviteiten en projecten in een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden met de omgeving, maken dat het management van veranderingen een hoop inspanning van de lijnorganisatie en het management vergt.

Projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van de betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verlangde prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.

PMO

L&vS is overtuigd van het belang van professioneel Project Management Office (PMO). Vaak wordt PMO alleen ingezet voor administratieve ondersteuning, terwijl  een goed ingericht Project Management Office essentieel is voor het succesvoller uitvoeren van projecten. Waar vroeger een project manager alles zelf deed, zie je nu speciale functies ontstaan, zoals Project Officer, hoofd PMO, project assistent en meer. De PMO’er draagt zorg voor de ondersteuning van projectorganisatie met de uitvoering van de projecten, portfolio’s of programma’s.