slide2_Layer_5

AMBITIE

L&vS ambieert een toonaangevende positie

Change Management

Heldere visie

Focus op Projectmanagement

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EIGENAARSCHAP

Samen doelen realiseren

L&vS gaat echte commitment aan

Passende oplossingen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TALENTONTWIKKELING

Individuele sterktes herkennen

Training & Certificering

Samen L&vS sterker maken

RotterdamMaasNederland

DE BESTE MENSEN

Zorgvuldige selectie

Professioneel en ervaren

Doortastend

Enthousiast en betrouwbaar

Change Management: Samen met onze relaties de drijvende en betrouwbare kracht zijn in het realiseren van hun ambities!

Het is voor elke organisatie cruciaal om zich snel aan te kunnen passen om zo beter aan te sluiten bij een veranderende omgeving of juist veranderingen in de omgeving zelf te initiëren. Veranderingen in de omgeving volgen elkaar steeds sneller op en daarmee neemt de noodzaak voor adaptief vermogen toe.

L&vS heeft als doelstelling om samen met de klant de klantambities te realiseren. Voor deze ambities is veelal verandering noodzakelijk. Wij zijn een partner die deze veranderingen regisseert, waarbij onze programma- en projectmanagers (ondersteund door onze PMO’ers) de drijvende kracht achter deze veranderingen zijn. L&vS streeft ernaar om een toonaangevend change management bureau te zijn en beschikt over een breed scala aan methoden en technieken om dit te realiseren.

Waarom L&VS?

Wij geloven dat samenwerking begint met integriteit, oprechtheid en wederzijdse dienstbaarheid. Alleen vanuit betrokkenheid en gezamenlijkheid kan het nagestreefde doel behaald worden. Centraal bij de uitvoering van onze werkzaamheden staat de klant, haar bedrijfsmodel en haar processen. We werken niet vóór maar mét de klant, zodat de doelen gelijk zijn en we elkaar stimuleren om deze te realiseren. Hiervoor zijn de juiste mensen op de juiste plek nodig die eigenaarschap van de klant kunnen en durven overnemen. Het management van projecten en programma’s is een vak en vraagt om de juiste instelling. Wij selecteren onze medewerkers zorgvuldig op deze kernkwaliteiten. Wij gaan grote uitdagingen niet uit de weg en blinken uit in het behalen van gestelde doelen binnen de reguliere ‘speeltijd’ met behoud van draagvlak en oog voor relaties.

Programmamanagement
Projectmanagement
Project Management Office

Contact

Contactgegevens

Valckenboschlaan 8,  3707 CR, Zeist  |  KvK: 30222342  |  info@lenvs.nl  |  Christiaan Lomme:  +31 (0)6 42 72 34 58  |  Roel van Stiphout: +31 (0)6 43 25 29 60